PhD course: Theories of socio-technical transitions

<p>PhD kursus arrangeret i samarbejde med vores gæsteprofessor Frank Geels fra SPRU, som også har en tæt tilknytning til KSI-gruppen i Eindhoven.</p>


Time:
Venue: DTU, DTU Management